Dense

دیرگدازهای متراکم دارای درصد تخلخل کلی کمتر از 45 درصد هستند و معمولا دانسیته بالاتر از 1.8 گرم بر سانتیمتر مکعب دارند.  این محصولات دارای شکلها و اندازه های بسیار متفاوتی بوده و بر اساس نوع ترکیب شیمیایی و سایر خصوصیات فیزیکی و ترمومکانیکی به دسته های مختلفی تقسیم می شوند.

متراکم شکل دار

You have been successfully subscribed to our newsletter
Subscribing...