سرامیکی

انکرهای سرامیکی

 انکرهای سرامیکی بلوک های نسوز هستند که در طول آن شیارهای مختلفی را دارند و زمانیکه دما بالاتر از 1100 درجه سانتیگراد باشد یا شرایط محیطی کوره خورنده یا اکسید کننده باشد، مورد استفاده قرار می گیرند. 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...