فلزی

انکرهای فلزی

 مزیت انکرهای فلزی مواردی نظیر ساده تر بودن نصب آنهاست که در محدوده دمایی تا 1100 درجه سانتیگراد مورد استفاده قرار می گیرند. در جدول ذیل برخی از آلیاژهای تجاری که از آنها در ساخت انکر استفاده می شود آورده شده است.

 

 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...