پوششها و چسبها

انواع پوششها و چسبهای سرامیکی و دیرگداز بسته به شرایط کاربردی و دما و سایر ویژگیها در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این محصولات معمولا به صورت پاششی، با قلم مو یا ماله کشی با ضخامت کم بر روی سطوح و یا به عنوان چسب در بین دو لایه نسوز استفاده می شوند. این محصولات بر پایه اکسیدهای مختلف نظیر آلومینا، سیلیس، زیرکونیا و... یا بر پایه الیاف سرامیکی و انواع افزودنیهای آلی و معدنی بوده که با توجه به کاربرد آنها و نیاز صنایع طراحی می شوند

You have been successfully subscribed to our newsletter
Subscribing...