جرم‌های ریختنی

جرم‌های ریختنی

 

خانواده جرمهای ریختنی، مهمترین دسته از دیرگدازهای بی شکل به شمار می روند. این آمیزها، ترکیبی از مواد اولیه حاوی آلومینا با دانه بندی مشخص و همچنین سیمانهای آلومینا سیلیکاتی هستند.

دسته بندی جرمهای ریختنی بر اساس نوع و عملکرد:

جرمهای ریختنی رگولار (معمولی):

عامل اتصال در این جرمها سیمان بوده و نوع پیوند هیدرولیک است، این جرمهای ریختنی فاقد دفلوولانت بوده و از نوع پرسیمان به حساب می آیند. درصد اکسید کلسیم در این  جرمها بیش از 2.5 درصد است.

جرمهای دفلوکلوله شده :

این جرمها اصولا دارای دو شرط اصلی هستند:

  • حداقل باید شامل یک عامل دفلوکولانت باشند
  • باید دارای حداقل 2 درصد وزنی ذرات بسیار ریز کمتر از یک میکرون باشند.

 

مطابق جدول زیر جرمهای ریختنی دفلوکوله شده،  تقسیم بندی می شوند:

 نوع جرم

درصد CaO

 

حداقل

حداکثر

جرمهای سیمان متوسط (MCC)

%2.5<

-

جرمهای کم سیمان  (LCC)

>1%

≤2.5%

جرمهای بسیار کم سیمان  (ULCC)

>0.2%

≤1.0%

جرمهای بدون سیمان  (NCC)

0

≤0.2%

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...