گلوله‌های آلومینایی

قطعات آلومینا بالا

گلوله های آلومینایی در دو گرید  92 درصد  و 99 درصد تولید می شوند. این گلوله ها به روش پرس ایزواستاتیک یا با روش غلتاندن شکل دهی شده و سپس در کوره دما بالا می شوند.  

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...