آجرهای آلومینا بالا

آجرهای آلومینا بالا

در آجرهای آلومینا بالا میزان آلومینا از حداقل 45 درصد تا 99 درصد متغیر است. همانند آجرهای شاموتی، آجرهای آلومینا بالا بر اساس مقدار Al2O3 دسته بندی می شوند.

 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...