ضد اسید

پوششهای ضد اسید ترکیباتی هستند که مقاومت بالا در برابر خوردگی ناشی از اسیدها دارند. نوع اسید، میزان غلظت اسید و دمای آن فاکتورهای اصلی در انتخاب نوع پوشش اسیدی هستند. 

 

ضد اسید

پوششهای ضد اسید ترکیباتی هستند که مقاومت بالا در برابر خوردگی ناشی از اسیدها دارند. نوع اسید، میزان غلظت اسید و دمای آن فاکتورهای اصلی در انتخاب نوع پوشش ضد اسیدی هستند. 

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...