آجرها

نمونه محصول برای دسته‌ی آجرها

آجرهای متراکم از نظر آنالیز شیمیایی و خواص فیزیکی تنوع بسیار زیادی دارند. ترکیبهای آلومینا سیلیکاتی، آلومینایی، منیزیایی، منیزیا اسپینلی، منیزیا کرومیتی، منیزیا کربنی، زیرکونیا آلومینا سیلیکاتی از جمله آنها هستند.

شما با موفقیت عضو خبرنامه شدید!
در حال ثبت‌نام...